Blokové úpravny vody BUV

Blokové úpravny vody BUV jsou komplexním zařízením na úpravu vody, určeným zejména k plnění a doplňování vody teplovodních a horkovodních kotelen včetně připojených sítí v souladu s ČSN 07 7401. Provozně technologické prvky úpravny vody jsou umístěny ve společném rámu. Hlavními prvky jsou změkčovací filtr, ovládaný ručně obsluhujícím, solná nádoba na rozpouštění regenerační soli a dávkovací nádoba na chemikálie.

Blokové úpravny vody BUVA

Blokové úpravny vody BUVA jsou komplexním zařízením na úpravu vody, určeným zejména k plnění a doplňování vody teplovodních a horkovodních kotelen včetně připojených sítí v souladu s ČSN 07 7401. Provozně technologické prvky úpravny vody jsou umístěny ve společném rámu. Hlavními prvky jsou změkčovací filtr, jehož činnost řídí automatický ovládací ventil, solná nádoba na rozpouštění regenerační soli, dávkovací nádoba na chemikálie.
Dále je úpravna vybavena doporučenými instalačními prvky: sestavou obtokových ventilů, vodoměrem na měření množství protečené vody, manometrem na měření výstupního tlaku za změkčovačem, zpětnými klapkami na vstupu a výstupu z úpravny.

Automatické úpravny vody AUV

Automatické blokové úpravny vody AUV jsou komplexním zařízením na úpravu vody, určeným zejména k plnění a doplňování vody teplovodních a horkovodních kotelen včetně připojených sítí v souladu s ČSN 07 7401. Tento typ AUV je vhodný do provozů, kde je možné přerušení dodávky změkčené vody po dobu regenerace změkčovače. Pro automatické doplňování topného systému je AUV vybavena elektromagnetickým ventilem, ehož cívka (230 V/50 Hz) musí být ovládaná externím signálem od systému MaR. Při doplňování systému je do změkčené vody elektromagnetickým čerpadlem dávkováno přesné množství směsné chemikálie pro konečnou úpravu vody. Úpravna se dodává vybavená solnou nádrží, prvotní náplní regenerační soli a směsné chemikálie.

Automatické úpravny vody duplexní AUV D

Automatické blokové úpravny vody AUV D jsou komplexním zařízením na úpravu vody, určeným zejména k plnění a doplňování vody teplovodních a horkovodních kotelen včetně připojených sítí v souladu s ČSN 07 7401. Tento typ je vybaven duplexním změkčovacím filtrem, který je schopen upravovat vodu nepřetržitě. Je vhodný do provozů, kde není možné přerušení dodávky změkčené vody po dobu regenerace. Pro automatické doplňování topného systému je úpravna vybavena elektromagnetickým ventilem, jehož cívka musí být ovládaná externím signálem od systému MaR.