DN dávkovací nádoby na chemikálie

Dávkovací nádoba je určena pro jednorázové nadávkování chemikálií do topného okruhu. Instaluje se bočně do hlavního potrubí, na obtok. Dávkovací nádoba je tvořena válcovým ocelovým tělesem uzavřeným klenutými dny, ve kterých je vstup A a výstup B opatřený kulovými kohouty.

Elektromagnetická dávkovací čerpadla IWAKI

Technologie úpravy vody vyžaduje mimo jiné i objemově přesné dávkování chemikálií upravujících vodu na požadovanou kvalitu. Tomuto účelu výborně vyhoví elektromagnetické membránové dávkovací čerpadlo IWAKI EW. Vyznačuje se vysokou přesností a stabilitou při dávkování. Délka zdvihu je nastavitelná v rozmezí podle typu čerpadla (viz tabulka). Dávkovací frekvenci lze nastavit ručně od 1 do 180 zdvihů za minutu nebo může být řízena externími vstupními signály. Tím se dosahuje širokých možností nastavení dávkovaného množství.

Dávkovací membránová čerpadla EXACTUS

Elektromagnetická dávkovací membránová čerpadla Exactus jsou určena k objemově přesnému dávkování kapalin. Dávkovací čerpadlo pracuje díky teflonové membráně namontované na pístu elektromagnetu, který se přitahován elektrickým impulsem. Vzhledem k jednoduchosti funkce nevyžaduje promazávání a údržba je minimální. Skříňka čerpadla je vyrobena z chemicky odolného plastu. Čerpadlo je opatřeno vypínačem napájecího proudu.

Dávkovací blok chemikálií DB

Dávkovací bloky umožňují dávkování chemických roztoků do vody v závislosti na momentálním průtoku vody hlavním potrubím. Možnosti jejich použití je celá řada, např. pro úpravu vody v chladících okruzích, v teplovodních kotelnách, v systémech přípravy teplé vody, při dávkování dezinfekčních prostředků atd. Dávkovací frekvence je řízena signálem z impulsního vodoměru. Pokud dávkovací frekvence nepostačuje pro daný provoz, může být blok opatřen násobičem, který znásobí počet impulzů až 99x ? typy DBN. Tím blok dosahuje široké možnosti nastavení dávkovaného množství, přesně podle potřeb příslušného provozu.