MS 1 montážní souprava

Montážní souprava MS1 je určena pro připojení automatických změkčovacích filtrů typu AZF, AZFK nebo AZFD do řádu vody, která má být upravována. Je vybaven instalačními prvky, které jsou doporučené pro připojení automatických změkčovacích filtrů. Vzorkovací kohout umožňuje odebírat vzorky změkčené vody pro kontrolu její kvality. Montážní blok se připevní na stěnu šrouby v takové výšce, aby vstup a výstup vody byly min. o 500 mm výše než je výška připojení příslušného změkčovacího filtru. Změkčovací filtr se postaví na podlahu před montážní blok a propojení s ním se provede pomocí páru nerezových flexi hadic, které jsou součástí dodávky každého změkčovače.

MS 2 montážní souprava

Montážní souprava MS 2 je určena pro připojení ručně ovládaných změkčovacích filtrů typu ZF do řádu vody, která má být upravována. Je vybaven instalačními prvky, které jsou doporučené pro připojení změkčovacích filtrů ZF. Podstatnou součástí montážního bloku je vodoměr, který je nezbytný pro správný provoz změkčovače a pro měření průtoku při jednotlivých fázích regenerace. Po protečení vypočítaného množství vody musí obsluha provést ručně regeneraci katexu. Pro oddělení změkčovače od řádu pitné vody je vybaven zpětnými klapkami na vstupu a výstupu a dále sadou obtokových ventilů. Montážní blok se připevní na stěnu šrouby v takové výšce, aby vstup a výstup vody byly min. o 500 mm výše než je výška připojení příslušného změkčovacího filtru. Změkčovací filtr se postaví na podlahu před montážní blok a propojení s ním se provede pomocí páru nerezových flexi hadic, které jsou součástí dodávky každého změkčovače.

MDS 1 montážní a dávkovací souprava

Montážní a dávkovací souprava je určena pro připojení automatických změkčovacích filtrů AZF, AZFK a AZFD do řádu vody, která má být upravována. Je vybavena všemi potřebnými instalačními prvky a navíc jednoduchou dávkovací nádobou pro doplňování chemikálií. Účelem dávkování korekčních chemikálií je potlačení koroze kovových povrchů topných systémů. Dále je vybavena elektromagnetickým ventilem pro automatické doplňování systému. Cívka ventilu (230 V/50 Hz) musí být ovládaná externím signálem od systému MaR - (hladina v expanzní nádobě nebo tlak v systému). Montážní a dávkovací souprava se připevní na stěnu šrouby v takové výšce, aby vstup neupravené vody do MDS byl o min. o 500 mm výše než je výška připojení příslušného změkčovacího filtru. Pár připojovacích nerezových flexi hadic je součástí dodávky každého změkčovače.

MDS 2 montážní a dávkovací souprava

Montážní a dávkovací souprava MDS 2 je určena pro připojení změkčovacích filtrů do řádu vody, která má být upravována. Je vybavena všemi potřebnými instalačními prvky a navíc jednoduchou dávkovací nádobou pro doplňování chemikálií. Norma ČSN 07 7401 předepisuje dávkování korekčních chemikálií za účelem potlačení koroze kovových povrchů topných systémů. MDS 2 na rozdíl od typu MDS 1 není vybavena elektromagnetickým ventilem. Doplňování topného systému provádí obsluha ručně při poklesu tlaku v systému nebo hladiny v expanzní nádobě. Montážní a dávkovací souprava se připevní na stěnu šrouby v takové výšce, aby vstup neupravené vody do MDS byl o min. o 500 mm výše než je výška připojení příslušného změkčovacího filtru. Pár připojovacích nerezových flexi hadic je součástí dodávky každého změkčovače.

Protect BA - oddělovač systémů

Oddělovač systémů Protect BA je armatura, která za určitých provozních podmínek zcela uzavře průtok a současně vytvoří volný výstup do atmosféry, kterým nepitná voda vyteče do odpadového potrubí. Oddělovač Protect BA nabízí absolutně jisté, technicky vyzrálé řešení ochrany pitné vody proti znečištění zpětným průtokem kapalin kategorie 4, které předepisuje celoevropsky platná norma DIN EN 1717. Do kategorie kapalin 4 patří mimo jiné voda s inhibitory, určená pro plnění topenářských nebo chladících okruhů.