AZF automatické změkčovací filtry

Změkčovací filtry AZF s automatickým ovládáním jsou určeny ke změkčování pitné nebo technologické vody, pro doplňování teplovodních systémů, parních systémů, pro prádelny, pro kuchyňské provozy, pro komunální sféru, pro průmyslové využití, pro domácnosti apod. Odstraňování iontů tvrdosti - vápníku a hořčíku - se provádí na filtračním loži tvořeném změkčovací pryskyřicí - silně kyselým katexem na Na+ formě. Standardně jsou plněny silně kyselým katexem Purolite C 100, pro potravinářské účely Purolite C 100 E v Na+ cyklu. Životnost katexu je při stálém používání asi 6 až 10 roků. Při dodržení optimálních provozních podmínek je na výstupu ze změkčovače dosaženo zbytkové tvrdosti, která se rovná 1% tvrdosti vody vstupní. Zařízení sestávají ze dvou dílů: tlakové nádoby změkčovače opatřené řídícím ventilem a nádrže na rozpouštění regenerační soli, která je umístěna vedle změkčovače. Jednoduché provedení změkčovačů je vhodné do provozů, kde je možné přerušení dodávky změkčené vody po dobu regenerace změkčovače. Regenerace trvá 180 minut. Změkčovače se dodávají standardně vybavené objemovým řízením, na objednávku také řízením časovým nebo elektronickým.

AZFK automatické změkčovací filtry kabinetní

Změkčovací filtry AZFK automatickým ovládáním jsou určeny ke změkčování pitné nebo technologické vody, pro doplňování teplovodních systémů, parních systémů, pro prádelny, pro kuchyňské provozy, pro komunální sféru, pro průmyslové využití, pro domácnosti, a jiné použití. Odstraňování iontů tvrdosti - vápníku a hořčíku - se provádí na filtračním loži tvořeném změkčovací pryskyřicí - silně kyselým katexem na Na+ formě. Standardně jsou plněny silně kyselým katexem Purolite C 100, pro potravinářské účely Purolite C 100 E v Na+ cyklu. Životnost katexu je při stálém používání asi 6 až 10 roků. Při dodržení optimálních provozních podmínek je na výstupu ze změkčovače dosaženo zbytkové tvrdosti, která se rovná 1% tvrdosti vody vstupní. Zařízení jsou označována jako kabinetní, což znamená, že tlaková nádoba změkčovače je umístěna uvnitř kabinetu - nádoby na regenerační sůl. Zařízení zabírá půdorysně méně místa než dvoudílné změkčovače. Kabinetní provedení je vhodné do provozů, kde není velká spotřeba vody a kde je možné přerušení dodávky změkčené vody po dobu regenerace změkčovače. Nejmenší změkčovače typu AZF K1 se dodávají standardně vybavené časovým řízením, větší typy AZF K2, AZF K3 a AZF K4 objemovým řízením. Na objednávku možno vybavit každý z typů AZF K jakýmkoliv jiným řízením - časovým, objemovým nebo elektronickým tak, aby vyhovovalo danému provozu.

AZFD automatické změkčovací filtry duplexní

Automatické změkčovací filtry duplexní AZFD jsou určeny ke změkčování pitné nebo technologické vody, pro doplňování teplovodních systémů, parních systémů, pro prádelny, pro kuchyňské provozy, pro komunální sféru, pro průmyslové využití, pro domácnosti, a jiné použití. Odstraňování iontů vápníku a hořčíku se provádí na filtračním loži tvořeném změkčovací pryskyřicí - silně kyselým katexem na Na+ formě. Standardně jsou plněny silně kyselým katexem Purolite C 100, pro potravinářské účely Purolite C 100 E v Na+ cyklu. Životnost katexu je při stálém používání asi 6 až 10 roků. Při dodržení optimálních provozních podmínek je na výstupu ze změkčovače dosaženo zbytkové tvrdosti, která se rovná 1% tvrdosti vody vstupní. Zařízení jsou označována jako duplexní, protože sestávají ze dvou tlakových nádob změkčovače opatřených jedním řídícím ventilem a solné nádrže, která je umístěna vedle změkčovače. Nádrže jsou navzájem propojeny. Dvojité zapojení změkčovačů se používá pro provozy, kde je potřebná nepřetržitá dodávka upravené vody. Podmínkou je, aby jedna nádoba pokryla spotřebu upravené vody po dobu 180 minut, tj. po dobu trvání regenerace. Řízení je objemové, řídící ventil zahájí a provede regeneraci změkčovací pryskyřice ve vyčerpané nádobě automaticky vždy po protečení nastaveného množství vody a mezitím zajišťuje dodávku upravené vody z druhé nádoby.

ZF změkčovací filtry ruční

Změkčovací filtry vody ZF s ruční obsluhou jsou určeny ke změkčování pitné nebo technologické vody, pro doplňování teplovodních systémů, pro prádelny, pro kuchyňské provozy, pro komunální sféru, pro průmyslové využití, pro domácnosti apod. Odstraňování iontů tvrdosti - vápníku a hořčíku - se provádí na filtračním loži tvořeném změkčovací pryskyřicí - silně kyselým katexem na Na+ formě. Životnost katexu je při stálém používání asi 6 až 10 roků. Při dodržení optimálních provozních podmínek je na výstupu ze změkčovače dosaženo zbytkové tvrdosti, která se rovná 1% tvrdosti vody vstupní. Nádoby změkčovačů ZF jsou vyráběny z polyethylenu, který je vhodný i pro potravinářské účely. Jednotlivé fáze činnosti změkčovače jsou ovládány kulovými kohouty, umístěnými v horní části tlakové nádoby změkčovače. Součástí dodávky změkčovače je plastová nádoba pro rozpouštění regenerační soli. Pro připojení přívodu a odběru vody jsou jako příslušenství změkčovače dodávány pancéřové vodovodní hadice. Změkčovací filtry ZF se staví se na rovnou nesavou podlahu, odpadní hadici je nutno svést k odpadu do kanalizace. Typ ZF 100 je vybaven držákem pro zavěšení na zeď.